Władze

Zarząd: Sebastian Rakowski (prezes), Marcin Michalczyk (wiceprezes), Paweł Kowalski (wiceprezes), Tomasz Kapusta (sekretarz), Anna Szymańska-Petryk (skarbnik), Magdalena Wojtasiewicz, Łukasz Lutoborski

Komisja rewizyjna: Jarosław Kozłowski, Jerzy Rybak i Iwona Kałuska