Publikacje

KATARZYNA KULIK (tekst), KAROLINA KOTOWSKA (ilustracje), Filcek poznaje Otwock, Otwock 2013. Kompendium historycznej wiedzy o Otwocku przedstawionej w sposób przystępny dla najmłodszych czytelników. Sympatyczny kot Filcek i jego przyjaciółka sowa Uszka przenoszą się do świata duchów i spotykają dawnych mieszkańców miasta, a wśród nich historyczne postacie, które w ciekawy sposób przybliżają bohaterom czasy uzdrowiskowej świetności Otwocka. Bajkowa rzeczywistość przeplata się z realiami przełomu XIX i XX wieku oraz współczesności, a otwockie ciekawostki zainteresują z pewnością także rodziców czytających książkę swoim pociechom.

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Otwocka, partnerzy: Muzeum Ziemi Otwockiej, Otwockie Centrum Kultury, Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego, Muzeum Historii Polski, Patriotyzm Jutra, patroni medialni: Ryms, Qlturka, Linia Otwocka, Swidermajer.Info

Projekt, realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Otwocka, dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

 

 

KATARZYNA KULIK, Ksiądz Stanisław Żebrowski. Proboszcz i lider Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Śródborowie, Otwock 2013. Etnograficzna opowieść o Śródborowie, jego mieszkańcach i księdzu, który stworzył coś więcej niż kościół i parafię. Książka opowiada o trwałych i głębokich relacjach, jakie dzięki inicjatywom księdza połączyły obcych sobie ludzi, należących wcześniej do różnych parafii i gmin. To historia człowieka, który w niezwykły sposób stał się wielu parafianom bliski niczym członek rodziny. Ale to także świadectwo zmian, jakie zachodziły w śródborowskiej parafii od momentu jej powstania aż do śmierci tytułowego księdza. Książka jest niezwykła, ma bowiem wielu anonimowych współautorów. Katarzyna Kulik zebrała wspomnienia kilkudziesięciu mieszkańców parafii, którzy zgodzili się opowiedzieć jej o swoich relacjach z pierwszym proboszczem, przybliżyć trudne lata powstawania parafii, a także podzielić się refleksjami na temat przyszłości śródborowskiej wspólnoty.

 

 

 

Otwockie Turnieje Jednego Wiersza, Otwock 2013. Dziesięć Otwockich Turniejów Jednego Wiersza odbyło się na przestrzeni sześciu lat. W okołopoetyckim świecie efemerycznych środowisk, imprez i publikacji udało się wykreować zjawisko o trwałym charakterze, co jest ogromną zasługą Marii Kościuszko – niestrudzonej społeczniczki i animatorki kultury. Wśród uczestników poetyckich turniejów organizowanych przez Marię Kościuszko pod auspicjami Towarzystwa Przyjaciół Otwocka są zarówno mieszkańcy naszego miasta, jak i goście z wielu zakątków Polski. Różni ich wiek, sytuacja zawodowa, literackie doświadczenie. Warto oddać się lekturze ich wierszy – różnorodność osobistych perspektyw i poetyckich środków wyrazu sprawia, że niniejszy tomik może być nie tylko źródłem zachwytu, ale też inspiracją do odczytywania wciąż na nowo zarówno tych historii, które dobrze znamy, jak i tych, którymi zaskakuje nas życie.

 

 

 

Aby ślad nie pozostał... Red. Sebastian Rakowski, Otwock 2012. Bogato ilustrowana archiwalnymi zdjęciami historia przedwojennego życia i wojennej zagłady otwockich Żydów – społeczności liczącej w przededniu wybuchu II wojny światowej prawie 11 tys. ludzi (na 19 tys. mieszkańców miasta). Dzięki fotografiom, mapom ukazującym kształt utworzonego w 1940 r. getta w Otwocku, a przede wszystkim relacjom uczestników historycznych wydarzeń, przedstawione zostały realia gettowego życia, na które składały się dojmujący głód, choroby, poniżenie i nieustanne zagrożenie. Publikacja zawiera pochodzące z różnych źródeł świadectwa zbrodni popełnionych przez Niemców na ludności getta w Otwocku, a także przypomina zasługi otwockich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc swoim żydowskim sąsiadom.

 

 

 

PRZEMYSŁAW BOGUSZ, 100 lat Towarzystwa Przyjaciół Otwocka, Otwock 2012. Rocznicowa publikacja opisująca działalność najstarszej w mieście organizacji, której założenie było nierozerwalnie związane ze staraniami o nadanie Otwockowi praw miejskich (zakończonymi sukcesem w 1916 r.). Przypomina sylwetki otwockich społeczników z początku XX w. a także zakres działań podejmowanych przez TPO w okresie PRL i później – po transformacji ustrojowej. Wśród wykorzystanych w pracy materiałów są m.in. dokumenty urzędów carskiej Rosji, z zasobów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.

 

 

 

WITOLD STEFAN TRYBOWSKI, Dzieje Otwocka uzdrowiska, Otwock 2011. Praca doktorska autora, obroniona w 1968 r. i do dziś uważana za podstawowe opracowanie dziejów przedwojennego uzdrowiskowego Otwocka. Przy pomocy analizy porównawczej wszystkich ośrodków zdrojowo-klimatycznych czynnych na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku wyjaśnia przyczyny szybkiego rozwoju Otwocka jako uzdrowiska. Wydobywa z zapomnienia pierwsze zakłady przeciwgruźlicze w Otwocku, przybliża szczegóły z biografii pionierów otwockiej medycyny. Ponadto zawiera obszerną charakterystykę Otwocka z punktu widzenia geologiczno-hydrologicznego, a także przedstawia historię okolic Otwocka.