Towarzystwo Przyjaciół Otwocka Wydarzenia Walne zebranie członków TPO

Walne zebranie członków TPOPodczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się 10 grudnia w sali otwockiego Teatru Miejskiego, ustępujący zarząd Towarzystwa otrzymał absolutorium. Wybrano też nowe władze.

Sprawozdanie z działalności przedstawili prezes Sebastian Rakowski i skarbniczka Anna Szymańska-Petryk. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi, który kierował działalnością Towarzystwa Przyjaciół Otwocka od grudnia 2013 r. Następnie wybrano nowe władze na lata 2017-2021.

Nowy Zarząd TPO będzie pracował w składzie: Sebastian Rakowski, Przemysław Bogusz, Tomasz Kapusta, Marcin Michalczyk, Patryk Popis, Paweł Kowalski, Magdalena Wojtasiewicz, Łukasz Lutoborski i Anna Szymańska-Petryk. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Jarosław Kozłowski, Jerzy Rybak i Iwona Kałuska. W ciągu dwóch tygodni od wyboru zarząd wyłoni spośród siebie osoby, które będą pełniły w nim poszczególne funkcje.